2. Verdenskrig

Krigens siste dager, rettsoppgjøret og Akershus Festning

Akershus Festning ble i 1945 scene for begivenheter i krigens siste fase.Norske motstandsfolk ble sluppet fri og tyske krigsforbrytere og norske kollaboratører ble satt inn i de samme cellene i løpet av få dager. Quisling satt fengslet her mens rettssaken mot ham pågikk – og han ble henrettet nettopp på Akershus. Vi vandrer gjennom Akershus Festning og opplever ukjente historier og skjebner.

verdenskrig

Comments are closed.