Fra Stortorvet til Ankerbroen

Fra Stortorvet til Ankerbroen

En vandring fra Stortorvet, gjennom Torggata, Youngstorget og Brugata til Ankerbroen. Vi forteller om Oslos historie, byens vekst på 1800-tallet og slentrer tilslutt gjennom østre del av Torggata, en av byens siste, men heldigvis best bevarte gateløp.

Stor_til_anker_1 Stor_til_anker_2

Comments are closed.