Vålerenga, Kampen og Tøyen

Vålerenga, Kampen og Tøyen

Fra en av Oslos mange høyder, Vålerenga kirke og hovedgård vandrer vi gjennom gater der husene ligger tett med fasadene ut mot fortauet. De fleste som bosatte seg her for 150 år siden, var innflyttere; håndverkere, vognmenn; de dreiv med småindustri eller levde av dyrehold og stod selv som byggherrer for sine hus.
Vi vandrer videre til Kampen, navnet kan komme av «kamp», fjellknaus eller fra campement som betegnelse på militærleir fordi Borgervæpningen holdt sine øvelser her på 1700-tallet.
Fra Kampen ser vi ned på bydel Tøyen, det tettest befolkede området i Oslo, en multikulturell bydel!
Vi hører om bo- og oppvekst-forholdene på Tøyen, Tøyen Vitenpark, ny kulturstasjon, badeland, Øya-festivalen og mye mer!
Vandringen avsluttes ned Tøyengata forbi Gråbeingårdene, Ulvehiet og Oscar Bråten.

vål_kamp_toy_1 vål_kamp_toy_2

Comments are closed.