Velkommen til Oslo byGuide

Oslo byGuide gir deg en inspirert og levende fremstilling av Oslos karakter og historie. Med større kunnskap om historie og sammenheng, får vi bedre forståelse av hvorfor omgivelsene er som de er og hendelser fant sted som de gjorde.
Oslo byGuide er et nettverk av godkjente Osloguider som tilbyr byvandringer i alle deler av Oslo, tematurer om historie, arkitektur og kunst samt foredrag om Oslos historie.